ใบงานที่ 3.1 ระบบคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14