ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องปัญหานานาประการ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13