ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง เทคนิคกระดานคัมบัง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15