แบบฝึกทักษะที่ 2.4 เรื่อง หุงข้าว

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 8 - 9