แบบฝึกทักษะที่ 2.1 เรื่องเริ่มต้น Scratch

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10