แบบฝึกทักษะที่ 1.3 คิดให้ดี

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10