แบบฝึกทักษะที่ 1.2 เรื่องต้องลอง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10