แบบฝึกทักษะที่ 1.1 เรื่องทายซิ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10