แบบฝึกทักษะที่ 2.12 เรื่อง แก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 6 - 7