สัญลักษณ์บัตรคำสั่ง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 8 - 9