วิทยาการคำนวณ ม.2 Scratch 3

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14

182
(ตัวอย่าง)