วิทยาการคำนวณ ม.2 ใบงานที่ 4

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14