แบบทดสอบ การใช้งาน Scratch เบื้องต้น

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15