กิจกรรมที่ 10.1 มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ

เป็นส่วนหนึ่งกับวิชาวิทยาการคำนวณ
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13