ใบงาน Coding P1- สนุกกับอาขยาน

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 6 - 7

🎨 Drawing tester 🧑‍🎨

ทดสอบการใช้เครื่องมือลากเส้นให้เป็นภาพ

เมื่ออ่านเรื่องจบแล้ว เด็ก ๆ อยากวาดอะไรก็ได้ตามจินตนาการ (ไม่คิดคะแนน)

Start drawing!