ใบงานหน่วยที่ 2 ตอนที่ 1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 13 - 14