หน่วยที่ 1 ชุดที่ 3

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 13 - 14