ใบงานที่3 แบบโยงเส้นจับคู่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 10 - 11