ใบงานที่1 เรื่องเป็นเทคโนโลยีหรือไม่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand