ใบงานที่ 4 แบบเลือก

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand
Age: 10 - 11