ใบงานที่ 3 แบบจับคู่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand