ใบงานที่ 2 ส่วนประกอบของ Microsoft word

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 9 - 10