ใบงานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13