ใบงานที่ 1 องค์ประกอบของการสื่อสาร

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนองค์ประกอบของการสื่อสาร พร้อมความหมายตามหมายเลขที่กำหนดให้
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 17 - 18
Tags: เครือข่าย