แบบฝึกหัดที่ 1 (อิเล็ก)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand