เรียงลำดับเทคโนโลยี

จงเรียงลำดับเทคโนโลยีต่อไปนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13