ระบบเลขไม่มีหลัก

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 17 - 18