การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13