งานที่ 2 การหารูปแบบ (กลุ่ม2)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 15 - 16