งานชินที่ 2 เรื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand