คอม sketchup-1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 13 - 14

เส้นแกนสำหรับอ้างอิงการทำงานเพื่อให้การวาดรูปทรงและการสร้างแบบจำลองในทิศทางต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแกนอ้างอิงจะแบ่งออกเป็น 3 แกน