ข้อสอบ OOP

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25