ข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและเงื่อนไข

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 15 - 16