ก 2.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13