งานที่ 1 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand