การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค5w1h

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand