ใบงาน 3-1 การวิเคราะห์ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์

เตาทำอาหาร
สำหรับคุณยาย