การตั้งชื่อตัวแปรที่ถูกต้องในภาษาซี

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25