กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ม.1

ให้นักเรียนเขียนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน ที่นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานโดยใช้ "กลไกล้อเเละเพลาหรือไฟฟ้าเเละอิเล็กทรกนิกส์เบื้องต้น" โดยให้นักเรียนเเนบรูปภาพเเละใส่ชื่อชิ้นงานมาด้วย คะเเนนเต็ม 10 คะเเนนสำหรับใบนี้
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13