ใบงานชุดที่ 5 - 2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยีสารสนเทศ > คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Age: 15 - 16