คำถามชุดที่ 4-1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยีสารสนเทศ > คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Age: 15 - 16