แบบทดสอบระหว่างเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ โดยการเติมคำในช่องว่าง มีทั้งหมด 5 ข้อ
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
แบบทดสอบระหว่างเรียน
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ โดยการเติมคำในช่องว่าง มีทั้งหมด 5 ข้อ
5+5 เท่ากับเท่าไหร่
อะไรเอ่ย ใหญ่กว่าไข่ไก่
สัตว์อะไรอาศัยที่ไหนบ้าง
หมู
ดิน
แมว
บก
ปลา
ทะเล