ประวัติการแสดงโขน

ให้นักเรียนสืบค้นประวัติการแสดงโขน เพื่อนำมาตอบคำถามตาม
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

ประวัติการแสดงโขน

ให้นักเรียนสืบค้นประวัติการแสดงโขน เพื่อนำมาตอบคำถามตาม

การแสดงโขนมีเอกลักษณ์ หรือ ลักษณะที่สำคัญ คืออะไร

การแสดงโขนมีที่มาจาก 3 การแสดง คืออะไร

ตัวละครที่ชื่อว่า ไมยราพณ์ มีลักษณะหัวโขนเป็นแบบใด

ให้นักเรียนหาภาพลักษณะหัวโขนที่มีชื่อว่า ไมยราพณ์ มาตอบคำถามม

ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน

ทศกัณฐ์

พระราม

หนุมาน

สีดา

ตัวละครประเทภใด ที่ปัจจุบันไม่ต้องใส่หัวโขน หรือหน้ากาก ในการทำการแสดง

การที่มีคนพูดแทนตัวแสดงโขน แล้วให้นักแสดงปฏิบัติท่ารำตาม เรียกว่าอะไร

การแสดงโขนจะทำการแสดงอยู่เพียงเรื่องเดียว คือเรื่องอะไร

ก่อนที่จะมาจุติในร่างใหม่ที่ชื่อว่า ทศกัณฐ์ เคยเป็นยักษ์ชื่ออะไรมาก่อน

การแสดงโขนมากี่ประเภท และมีชื่ออะไรบ้าง

5 ประเภท กลางแปลง โรงใน นั่งราว โขนฉาก หน้าจอ

การคัดเลือกนักแสดงโขน จะใช้หลักการใดในการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับประเภทตัวละคร

ลักษณะการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์เป็นอย่างไรให้นักเรียนหาภาพการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์มาประกอบ

ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน

ถีบเหลี่ยม

ตบเข่า

ถองสะเอว

เต้นเสา

การแสดงโขนถูกประกาศให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่เท่าไหร่

การแสดงโขนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์กรใด

นักเรียนมีความสนใจในการแสดงโขนมากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด