วาดการเกิดภาพจากกระจกเงาทรงกลม

วาดภาพทางเดินของแสงที่ตกกระทบกับกระจกทำให้เกิดภาพและเขียนลักษณะการเกิดภาพ
วาดการเกิดภาพจากกระจกเงาทรงกลม
วาดภาพทางเดินของแสงที่ตกกระทบกับกระจกทำให้เกิดภาพและเขียนลักษณะการเกิดภาพ
กระจกเว้า วัตถุอยู่ไกลมากที่ระยะอนันต์
กระจกเว้า วัตถุอยู่หน้า จุด C
กระจกเว้า วัตถุอยู่ตรง จุด C
กระจกเว้า วัตถุอยู่ระหว่าง จุด C กับ จุด F
กระจกเว้า วัตถุอยู่ระหว่าง จุด F กับ จุด O
กระจกนูน วัตถุอยู่หน้า จุด C
กระจกนูน วัตถุอยู่ระหว่าง จุด C กับ จุด F
กระจกนูน วัตถุอยู่ระยะอนันต์