บันทึกการประชุมพนงล้านนานาเค้ก 65-08-14

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
14 สิงหาคม 2565
1.1 การสิ้นสุดสถานภาพของการเป็นพนักงานขายของนางสาวพรรัตน์ พิมพ์ศรีเมือง (เปิ้ล) พนง.ขายสาขาสว่าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องด้วยพนง.รายดังกล่าว กระทำการผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับของพนักงาน อันส่อไปในทางทุจริต และเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์ของร้าน คือ มีพฤติรรมโดยเจตนานำเงินจากลิ้นชักร้านไปใช้ในการส่วนตัว รวมเป็นเงิน 2,549 บาท
1.2 ยังคงมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบการแลกเค้ก 5 แถม 1
1.3 ยังคงมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการขายที่ดีต่อลูกค้า รวมถึง การเชียร์ขาย เค้กชิ้น ทุกครั้ง และ เชียร์ขายเค้ก 2 ปอนด์ และนำมายกย่องชมเชยในที่ประชุม
1.4 การแจ้งการตรวจนับสต๊อกของจริง/โอชา หากแจ้งไม่ตรงต้องอธิบายเหตุผลประกอบด้วยการพิมพ์แจ้งและ/หรือโทรแจ้งพี่ปูนิ่ม เท่านั้น
1.5 การนับสต๊อกของจริงตอนเย็น และการปิดรอบลิ้นชัก ให้นับสต๊อกรอได้ในช่วง 19.00 น. ในกรณีที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล หรือในช่วงที่ไม่มีลูกค้าเข้าร้านแล้ว จากนั้น ให้ปิดรอบลิ้นชักที่เวลา 20.00 น. เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปิดรอบลิ้นชักก่อน เวลา 20.00 น.
1.6 แจ้งเบอร์โทรด่วน กรณียกเลิกบิล/ตรวจสอบความถูกต้องของโอชา/ตรวจสอบความถูกต้องของชีท โทร.080-4378222 พี่ปูนิ่ม หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.7 ขอให้ทำความสะอาดร้านอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านหลังตู้สต๊อก หลายสาขายังปล่อยปะละเลย ต่อไปนี้หากมีเจ้าหน้าที่จากโรงงานพบเจอว่าท่านละเลยต่อการทำความสะอาดร้านโดยเจตนา ท่านจะได้รับใบเตือน หากเตือนเกิน 3 ครั้ง จะมีผลต่อการหักค่าคอมมิทชั่น หรือโบนัสสิ้นปี
1.8 การกรอกข้อมูลในการสั่งเค้กพิเศษ เดือนหน้าจะได้ส่งคิวอาโค้ดให้ใหม่ จะให้ยกเลิกคิวอาร์โค้ดตัวเก่าที่กำลังใช้อยู่ และให้สแกนให้ตรงกับรอบเดือนนั้นๆ (เริ่ม 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
1.9 การกดขายเค้กพิเศษที่ลูกค้าสั่ง/เค้กพิเศษหน้าร้าน จะมีการเพิ่มข้อมูลหรือเมนูเค้กในโอชาให้จากโรงงานเป็นชื่อลูกค้าและราคาให้เลย เพื่อความสะดวกในการกดขายของพนักงาน
1.10 การตรวจนับของจากพนักงานส่งเค้ก ต้องตรง และยืนยันแล้วถือว่าไม่เปลี่ยนแลง โรงงานจะบันทึกโอชาตามที่ยืนยัน
1.11 การแจ้งข้อมูล การลา การหยุด ขอให้ชัดเจน ในการสื่อความหมาย หากไม่แน่ใจให้โทรถามพี่แอ้
1.12 การเปลี่ยนแปลงการรายงานต่างๆผ่านกลุ่มเฟส (พี่แอ้ แจ้งที่ประชุม)
14 สิงหาคม 2565
- ไม่พบปัญหา
- เป็นผลมาจากโรงงานมีการผลิตที่เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น จึงไม่พบปัญหาเค้กหลุด QC
14 สิงหาคม 2565
- สาขาสว่างแจ้งการซ่อมกล้องวงจรปิด
- สาขาน้ำพองหนองกุงแจ้งซ่อมพื้นทางเดินหน้าร้าน เพื่อปรับพื้นที่ให้ลูกค้าได้ยืนเลือกสินค้าให้สะดวก
14 สิงหาคม 2565
- สาขาน้ำพองนอกเค้กชิ้นขายออกยากจึงขอรับฟังการแนะนำจากสาขาต่างๆ

>> สาขาน้ำพองหนองกุงให้คำแนะนำว่าให้พูดกับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาซื้อเค้กที่ร้านแนะนำเชียร์ขายตัวโบว์แดงโบว์ส้มได้แล้วให้แนะนำต่อท้ายกับลูกค้าทุกคนว่าสนใจรับเค้กชิ้นไปทานเพิ่มไหมคะมีชิ้นละ 25 บาทกับ 30 บาทค่ะสนใจนำไปทดลองทานดูไหมคะรอบหน้ากลับมาซื้อจะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้นคะ

>> สาขาท่าบ่อแนะนำเช่นเดียวกันแต่จะเน้นพูดทุกคน

>> โค้ช แนะนำเพิ่มเติม ให้เชียร์ขายตอนที่ยังยืนอยู่หน้าตู้โชว์ ก่อนจะเอาเค้กออกมาเขียนหน้าเค้กให้ลูกค้า เพื่อจะได้ให้ลูกค้าเห็นเค้กชิ้นที่แนะนำไปด้วย จะได้เกิดความอยากซื้อเพิ่ม และให้แนะนำเน้นเชียร์หรืนำเสนอรสชาติของเค้กแทนราคาของเค้ก เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความอยากลองซื้อไปชิมเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2565
- โค้ชฝากให้พนง.แต่ละสาขาหาเคสการขายของตนเองในสัปดาห์นี้ ที่สร้างความประทับใจระหว่างเรากับลค.มาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ในการประชุมคราวหน้า
14 สิงหาคม 2565
ระบุชื่อผู้ตรวจ/
ผู้อ่านบันทึกการประชุม
>>>