เงาของใคร?

ให้นักเรียนจับคู่เงากับรูปภาพให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
Age: 3 - 8

เงาของใคร?

ให้นักเรียนจับคู่เงากับรูปภาพให้ถูกต้อง

เงาของใครเอ่ย?

เงาของใครเอ่ย?