physicswave

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
School grade: Thailand Thailand

กฏ3ข้อ ของเซอร์ ไอแซก นิวตัน

จงโยงเส่นเชื่อมรูปภาพกับคำต่อไปนี่ให้ถูกต้อง

กฎข้อที่ 1

กฎข้อที่ 2

กฎข้อที่ 3