physicswave

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
School grade: Thailand Thailand
กฏ3ข้อ ของเซอร์ ไอแซก นิวตัน
จงโยงเส่นเชื่อมรูปภาพกับคำต่อไปนี่ให้ถูกต้อง
กฎข้อที่ 1
กฎข้อที่ 2
กฎข้อที่ 3