physics888

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 15 - 16
ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับกฎของนิวตันที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเป็นกฎของนิวตันข้อใด
Start drawing!