แบบฝึกหัดหาคำ เรื่อง กฏของนิวตัน

1.หาคำ 3 คำที่ซ่อนอยู่ให้พบ 2.ส่งภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 15 - 16

แบบฝึกหัดหาคำ เรื่อง กฏของนิวตัน

1.หาคำ 3 คำที่ซ่อนอยู่ให้พบ
2.ส่งภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ชื่อ/ชั้น/เลขที่

.

H
U
S
V
A
K
A
V
N
Y
A
G
H
I
D
L
W
E
R
P
V
O
D
V
G
A
L
V
L
Y
W
G
C
H
M
U
B
S
C
C
I
H
G
N
K
F
O
R
C
E
B
C
W
I
J
G
W
L
S
T
L
U
E
K
E
V
E
U
S
S
P
L
M
O
A
N
E
L
M
R
P
S
V
I
J
U
B
S
B
H
E
R
U
S
E
U
D
A
A
M
S
F
M
R
U
T
N
M
E
A
O
M
V
F
R
T
A
K
B
B
F
B
C
M
L
A
Y
S
U
T
R
G
K
M
B
F
A
Y
E
D
F
Y
I
P
F
V
I
N
V
S
M
T
H
O
H
O
T
I
G
P
T
O
S
O
T
M
Y
I
N