แบบฝึกหัดจับคู่ เรื่อง กฏของนิวตัน

1.แบบฝึกหัดมี 5 ข้อ 2.อ่านข้อความและจับคู่ให้ถูกต้อง 3.ส่งภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 15 - 16

แบบฝึกหัดจับคู่ เรื่อง กฏของนิวตัน

1.แบบฝึกหัดมี 5 ข้อ
2.อ่านข้อความและจับคู่ให้ถูกต้อง
3.ส่งภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ชื่อ/ชั้น/เลขที่

.

การเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง

F=0

สมการความเฉื่อย

m,a

แรงกิริยา

F,a

แปรผันตรง

แรงปฏิกิริยา

แปรผกผัน

F=ma